Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • trueloveortruepain
 • sadeyes
 • littledarling
 • tobinskie
 • angelofdeath
 • evel
 • betasowka
 • ojtam
 • wedrujacy
 • LovelyMolly
 • RainbowDash
 • partyhard
 • markss
 • leszekzukowski
 • mikuo
 • dyssymulacja
 • krzywda
 • burnmyshadow
 • Patij
 • imponderabiliaa
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • blueberries
 • takeyoutomygrave
 • sidestory
 • messyhead
 • pheebs
 • znikajac
 • griseldis
 • redemptionsongs
 • kingswayy
 • Zeuko
 • cukier-wanilinowy
 • agi2805
 • chudeszkity
 • lilyoung
 • fascinated
 • mcep5f2009
 • glupiages
 • bazyliszek
 • tove
 • nuwanda
 • primordium
 • osaki
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

7554 51b4 420
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 08 2019

'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
9097 ba2c 420
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

March 07 2019

0388 8a3f 420
Reposted fromregcord regcord viazelbekon zelbekon
2339 05cf 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEdgi Edgi
9695 e134 420
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viasargon sargon
4039 b782 420
Reposted fromSardion Sardion viakatastrofo katastrofo
8767 a51e 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaSturmUndDrang SturmUndDrang
9245 2459 420
Reposted from4777727772 4777727772 viakatt katt
9304 855b 420
Reposted frommangoe mangoe viasargon sargon

March 06 2019

6122 7276 420
Reposted fromsoftboi softboi viamelan melan
3586 9e35 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl