Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • trueloveortruepain
 • sadeyes
 • littledarling
 • tobinskie
 • angelofdeath
 • evel
 • betasowka
 • ojtam
 • wedrujacy
 • LovelyMolly
 • RainbowDash
 • partyhard
 • markss
 • leszekzukowski
 • mikuo
 • dyssymulacja
 • krzywda
 • burnmyshadow
 • Patij
 • imponderabiliaa
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • blueberries
 • takeyoutomygrave
 • sidestory
 • messyhead
 • pheebs
 • znikajac
 • griseldis
 • redemptionsongs
 • kingswayy
 • Zeuko
 • cukier-wanilinowy
 • agi2805
 • chudeszkity
 • lilyoung
 • fascinated
 • mcep5f2009
 • glupiages
 • bazyliszek
 • tove
 • nuwanda
 • primordium
 • osaki
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

7848 8641 420
Reposted fromfungi fungi vialarwyastralne larwyastralne
7702 2905 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakajajaja kajajaja
3702 4e2c 420
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso

March 29 2019

8201 1ae5 420
2044

March 28 2019

8247 dbf0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 27 2019

1270 07a5 420
0267 915d 420
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
2328 bc75
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
3723 731f 420
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
Wszyscy piszą o miłości, nikt nie pisze o przyjaźni
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
5073 8a3e 420
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viabong0 bong0
0519 c945 420
Reposted fromfungi fungi viapuszka puszka
5919 2128 420
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
6166 0c7d 420
Reposted fromyuras yuras viaerq erq

March 24 2019

Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny

March 23 2019

6791 6fd1 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl