Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • osaki
 • primordium
 • nuwanda
 • tove
 • bazyliszek
 • glupiages
 • mcep5f2009
 • fascinated
 • lilyoung
 • chudeszkity
 • agi2805
 • cukier-wanilinowy
 • Zeuko
 • kingswayy
 • redemptionsongs
 • griseldis
 • znikajac
 • pheebs
 • messyhead
 • sidestory
 • takeyoutomygrave
 • blueberries
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • imponderabiliaa
 • Patij
 • burnmyshadow
 • krzywda
 • dyssymulacja
 • mikuo
 • leszekzukowski
 • markss
 • partyhard
 • RainbowDash
 • LovelyMolly
 • wedrujacy
 • ojtam
 • betasowka
 • evel
 • angelofdeath
 • tobinskie
 • littledarling
 • sadeyes
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

August 21 2017

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem - to jest sztuka".
— Ch. Bukowski
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaHoHo HoHo
0264 e93c 420

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi
6540 99b6
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
2518 639e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
1306 b7d1 420
Reposted fromhahaha-no hahaha-no
4099 d63f 420
Reposted fromfungi fungi viaxal xal
7580 672b 420

kniivila:

Dog does not understand

8150 f0fb 420
Reposted fromvandalize vandalize viainsanedreamer insanedreamer
3385 6abf 420
Reposted fromkaiee kaiee viacytrusowa cytrusowa
1690 89ed 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza

August 20 2017

5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaunni unni
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaunni unni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl