Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • osaki
 • primordium
 • nuwanda
 • tove
 • bazyliszek
 • glupiages
 • mcep5f2009
 • fascinated
 • lilyoung
 • chudeszkity
 • agi2805
 • cukier-wanilinowy
 • Zeuko
 • kingswayy
 • redemptionsongs
 • griseldis
 • znikajac
 • pheebs
 • messyhead
 • sidestory
 • takeyoutomygrave
 • blueberries
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • imponderabiliaa
 • Patij
 • burnmyshadow
 • krzywda
 • dyssymulacja
 • mikuo
 • leszekzukowski
 • markss
 • partyhard
 • RainbowDash
 • LovelyMolly
 • wedrujacy
 • ojtam
 • betasowka
 • evel
 • angelofdeath
 • tobinskie
 • littledarling
 • sadeyes
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

1533 cfb1 420
Reposted fromoutline outline viapodprzykrywka podprzykrywka
8842 3c70 420
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola

June 22 2017

8492 52c3 420
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
9001 1ee5 420
Reposted fromTenSigis TenSigis viazelbekon zelbekon
5750 89eb 420
Reposted frommefir mefir viaMaryiczary Maryiczary
Reposted fromFlau Flau viainina inina
3845 1e53
Reposted fromoblivions oblivions viainina inina
At least they tried m)
1535 49dc 420
Reposted fromoutline outline viakrolik krolik
0633 0e74 420
Reposted fromlyapics lyapics viaMaryiczary Maryiczary
8494 2d42 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
9117 d4bf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted by100sunshope-fatihkolektywniskowolottibluebelltoolongvivre1szyderaoversensitivekarnapytaniabezodpowiedziczekoladowysenzupsonmyrlaasylopathatagairbjarbirbbreatheslow123comiendoliricaSsomethingmagolek22leksandraviolethillinerteczterywiekipozniej
4182 d42b 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
4132 8444 420
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viamuviell muviell
2631 7b6c 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement viagaiqus gaiqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl