Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • osaki
 • primordium
 • nuwanda
 • tove
 • bazyliszek
 • glupiages
 • mcep5f2009
 • fascinated
 • lilyoung
 • chudeszkity
 • agi2805
 • cukier-wanilinowy
 • Zeuko
 • kingswayy
 • redemptionsongs
 • griseldis
 • znikajac
 • pheebs
 • messyhead
 • sidestory
 • takeyoutomygrave
 • blueberries
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • imponderabiliaa
 • Patij
 • burnmyshadow
 • krzywda
 • dyssymulacja
 • mikuo
 • leszekzukowski
 • markss
 • partyhard
 • RainbowDash
 • LovelyMolly
 • wedrujacy
 • ojtam
 • betasowka
 • evel
 • angelofdeath
 • tobinskie
 • littledarling
 • sadeyes
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

8957 42d0 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaskman askman
9177 32e7 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayanek yanek
6569 f449 420
Reposted fromsargon sargon
6878 c09f
Reposted fromteijakool teijakool viasargon sargon
5130 08b5 420
Reposted fromyikes yikes vialarwyastralne larwyastralne
2963 5241 420
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne
Reposted fromzelbekon zelbekon

July 17 2018

4949 a5c0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi
gdybyś tylko potrafiła spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, że jej nie kochasz. nie ważne, czy wcześniej opróżniłabyś szklankę wody, czy wódki. 
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaxannabelle xannabelle
5538 d771 420
Reposted from4777727772 4777727772 viawhoisjimmy whoisjimmy
7118 9f4c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viawhoisjimmy whoisjimmy

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viawhoisjimmy whoisjimmy
2025 d331 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhoisjimmy whoisjimmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl