Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • osaki
 • primordium
 • nuwanda
 • tove
 • bazyliszek
 • glupiages
 • mcep5f2009
 • fascinated
 • lilyoung
 • chudeszkity
 • agi2805
 • cukier-wanilinowy
 • Zeuko
 • kingswayy
 • redemptionsongs
 • griseldis
 • znikajac
 • pheebs
 • messyhead
 • sidestory
 • takeyoutomygrave
 • blueberries
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • imponderabiliaa
 • Patij
 • burnmyshadow
 • krzywda
 • dyssymulacja
 • mikuo
 • leszekzukowski
 • markss
 • partyhard
 • RainbowDash
 • LovelyMolly
 • wedrujacy
 • ojtam
 • betasowka
 • evel
 • angelofdeath
 • tobinskie
 • littledarling
 • sadeyes
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viajudysza judysza
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabeznazwy beznazwy
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
4119 942a 420
cacti
Reposted fromstonerr stonerr viasmaller smaller

October 19 2017

3836 1941 420
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
1219 02a2 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagdziejestola gdziejestola
5498 c143 420
Reposted fromsurpriseme surpriseme viagdziejestola gdziejestola
5124 c531 420
4184 1ab9 420
Reposted fromtfu tfu viadrugs drugs
4448 9be1 420
Reposted frombojabiegne bojabiegne viax-ray x-ray
1063 2592 420
Reposted fromels els viagdziejestola gdziejestola
1227 e710 420
Reposted fromiktorn iktorn viax-ray x-ray
4442 e04c 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viax-ray x-ray
4760 028d 420
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viax-ray x-ray
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Reposted fromkostuchna kostuchna viax-ray x-ray
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl