Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • osaki
 • primordium
 • nuwanda
 • tove
 • bazyliszek
 • glupiages
 • mcep5f2009
 • fascinated
 • lilyoung
 • chudeszkity
 • agi2805
 • cukier-wanilinowy
 • Zeuko
 • kingswayy
 • redemptionsongs
 • griseldis
 • znikajac
 • pheebs
 • messyhead
 • sidestory
 • takeyoutomygrave
 • blueberries
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • imponderabiliaa
 • Patij
 • burnmyshadow
 • krzywda
 • dyssymulacja
 • mikuo
 • leszekzukowski
 • markss
 • partyhard
 • RainbowDash
 • LovelyMolly
 • wedrujacy
 • ojtam
 • betasowka
 • evel
 • angelofdeath
 • tobinskie
 • littledarling
 • sadeyes
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

3822 173b 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viasargon sargon

March 21 2019

2664 7c67 420
Reposted fromoll oll viahope24 hope24

March 11 2019

2216 2b27 420
Reposted fromkelu kelu vianicciekawego nicciekawego
1937 21dd 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viajezu jezu
1863 db1e 420
Reposted from4777727772 4777727772 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
1795 0183 420
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
1796 f03c 420
Reposted fromFero Fero viaSturmUndDrang SturmUndDrang
0641 87e4 420
8224 d0f0 420
Reposted fromDennkost Dennkost viasargon sargon

March 09 2019

1832 3996 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapl pl
8963 aa71 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
1115 7b10 420
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9244 0660 420
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
8713 2573 420
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viaoll oll
3071 3690 420
Reposted fromonlyman onlyman viaoll oll
8629 8b1c 420
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
8826 fb79 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viascorpix scorpix
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Nie mogę zdecydować czy potrzebuję przytulenia, dużej kawy, paru pięćdziesiątek wódki czy dwóch tygodni snu.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl